ทางรอดในการ หา งาน เชียงใหม่ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ หา งาน เชียงใหม่ มากยิ่งขึ้น การว่าจ้างบริษัทหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ดังนั้นไม่แปลกในเลยที่เว็บไซต์หางานต่างพัฒนาระบบหางาน  เป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆ ในองค์กร รวมถึงเป็นการโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วน เพื่อรองรับผู้หางานที่มีปริมาณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และเข้าในใจในการใช้เทคโนโลยี หรือทั้งหมด ให้หน่วยงานภายนอก ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำมาพัฒนาระบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ทำให้หลายๆ องค์กรมีการทบทวนวิธีการทำงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีการสมัครงานในยุคปัจจุบัน ลดความซับซ้อนขององค์กรความง่ายในการเริ่มทำโปรเจคใหม่ ดังนั้นผู้สมัครงานต้องใส่ใจและจัดลำดับความสำคัญของงานให้มีความชัดเจน รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การวางเป้าหมายสำเร็จไปด้วยดี ตามกำหนดการและระยะเวลาที่กำหนด ในการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มีอิทธิพลในอนาคตนั้นเริ่มมีการคาดการณ์กันขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานสำหรับผู้สมัครงานในปัจจุบัน การหาพนักงานได้ในเวลาที่เร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ และการหาทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี ดังนั้นการคาดการณ์ผลการสมัครงานหรือการหางาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จึงได้รวมรวมเทรนด์รูปแบบการทำงานใหม่ๆ

รายละเอียดที่สำคัญต่อการ หา งาน เชียงใหม่ มีดังนี้

  1. Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร) ต้องยอมรับว่าทักษะการสื่สารถือเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน เชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านในงานต่างๆ กันไป ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนมากขึ้น หรือการติดต่อสื่อสารกันในองค์กร ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจะเป็นที่ผู้สมัครงานจะต้องมีทักษะ จากความสามารถในการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท และความเฉลี่ยวฉลาดในการพูดเจรจาต่อรอง เพราะในการจ้างพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังมีต้นทุนอีกหลายอย่างที่เราก็นึกไม่ถึง เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอื่นๆ ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานหลายอาชีพมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเลิกจ้าง

 

  1. Creative thinking (ความคิดสร้างสรรค์) จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้างองค์กรของบริษัทส่วนมาก สรรหาบุคลากรเพื่อไปสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจเอง จะทำให้การทำงานของเรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและตามต้องการ ทั้งในการด้านการออกแบบ การพัฒนาความสามารถของตนเอง ดังนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก็สอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็ว ถือได้ว่าเป็นคนที่มีจิตนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความคิดริเริ่ม และสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ทันท่วงที มีการต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาตนเองแบบหลากหลายรูปแบบ จัดสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาแทนทันที

 

  1. 3. Complex Problem Solving (ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ทำงาน ซึ่งพนักงาน Outsource นั้นจะมีความพร้อมในการทำงานอยู่แล้ว โดยสามารถเริ่มงานชิ้นนั้นได้ทันที และอำนาจจะลดหลั่นรองลงมา เพราะนั้นจะหมายความว่าคุณมีไหวพริบมากน้อยเพียงใด เป็นพนักงานที่คอยรับสั่งไปปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้การแก้ปัญหาต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมายมาก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณสมบัติตามที่ต้องการ พร้อมกับสามารถปฏิบัติงานได้ทันที การแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ถือเป็นสิ่งที่ดี สร้างความไว้วางใจ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่คุณจะได้แสดงผลงานให้องค์กรรับรู้

 

  1. Teamwork and Collaboration (ทักษะการทำงานเป็นทีม) ความสามัคคีถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ทำให้ช่วยลดอัตราการขาดแคลนบุคลากร เพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญ ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ทำงานจะต้องมีทักษะ และเพื่อพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือสังคมให้ได้ ในโครงสร้างที่มาแรง เรื่องการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้แต่ละงานประสบความสำเร็จ แล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ทันสมัยรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา บางองค์กรค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องงบ และต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น โครงสร้างจะยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้กระบวนการตัดสินใจสามารถทำได้ไวขึ้น

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสมัครงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันที ที่ผู้สมัครงานต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน ปัญหาเรื่องการลงทุนสิ่งพวกนี้ก็จะหมดไป มิเช่นนั้นอาจจะพลาดโอกาสในการได้งานทำได้ การเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น