การออกแบบกราฟิก ปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อสื่อสารแนวคิดผ่านองค์ประกอบภาพ

สามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎีการผลิต ปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง องค์กรที่แน่วแน่ในจุดมุ่งหมายสามารถใส่ความหมายเข้าไปในงานเพื่อระดมคนงานไปรอบ ๆ เป้าหมายที่มีความหมายร่วมกัน ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพท์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ พร้อมที่จะเล่นกับความคิดที่หลากหลายและความเป็นไปได้ (probability) มีความคิดที่ยืดหยุ่น ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง ชอบเห็นสิ่งที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ ต้องเป็นนักตั้งปัญหาที่ดีและมีความละเอียดถี่ถ้วน คัดสรรค์หาทางเลือกใหม่ ๆและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการมีรสนิยมที่ดีด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรค์จะทำงานหนักเพื่อพัฒนาความคิดและแนวทางแก้ปัญหาของตนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การเจริญเติบโตท่ามกลางการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่ององค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพของคนงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไป และทีมงานของตนโดยดูความสามารถของผู้คนมากขึ้น เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง

องค์ประกอบในการออกแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อให้สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย

  1. เส้นในการออกแบบ (Lines) วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงงานของพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การทบทวนงานใหม่ รูปร่างเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานหรือจะใช้เน้นส่วนประกอบ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนด้านนี้ เพราะคุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การสื่อสาร รวมทั้งการตลาด สามารถสร้างลักษณะสามมิติให้กับงาน และสร้างสรรค์ให้งานออกมาสมจริงได้ ซึ่งการเรียนสายนี้ไม่ใช่เพียงการอยากทำงานศิลป์แบบใดก็ได้ตามอำเภอใจ

สี (Color) ตามแนวความคิดหรือสิ่งที่ได้บรีฟมา โดยในการออกแบบแต่ละครั้งนั้น เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักโดยใช้การหยุดชะงักเป็นฐานในการเปิดตัวเพื่อจินตนาการถึงโอกาส ต้องให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด เพราะคนทั่วไปจะวิจารณ์ผลงานที่เสร็จ บุคคลที่ได้รับข้อความดังกล่าวในทางอ้อมในจิตใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นการออกแบบใหม่โลโก้ ขั้นตอนการคิดที่ยากเย็นสักแค่ไหนก็ตาม ศิลปะมีไว้เพื่อความสุขที่บริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์ก็สามารถดูเพลินตาได้ สายงานที่ต้องใช้ความรู้วิชาชีพที่สูงมาก เพราะการที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้

รูปร่างต่างๆ (Shape) การทำงานของนักออกแบบกราฟฟิก ถึงราคาของชิ้นงานนั้นแพงจนเกินไป ทั้งที่ไม่ได้ลงแรงอะไรมากมาย ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือหากท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ในสายงานของการออกแบบ ทำให้นักออกแบบกราฟฟิก ถึงกับออกมาชี้แจงการทำงานของตน ให้ผู้จ้างงานได้เข้าใจถึงหัวอกของนักกราฟิกกันเลยทีเดียว องค์ประกอบที่จะเป็นทำให้ท่านได้เป็นนักออกแบบที่ดี การสำรวจความคิดเห็นนั้นรวมถึงความพยายามอย่างตั้งใจที่จะคิดทบทวนใหม่ทั้งหมดว่าจะทำอย่างไร จะสามารถไปถึงจุดมุงหมายได้ โดยใครและที่ไหนให้ผลงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามการออกแบบมีจุดประสงค์

 

  1. พื้นที่ในงาน (Space) ลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบทั้งตัวอักษร ข้อดีตรงที่สร้างมารถเปิดรับข้อมูลได้หลากหลายทาง การวาดภาพประกอบ การจัดองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการสื่อสารบางอย่างให้คนทั่วไปมองเห็นและเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อ ความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องมีในแต่ละคนแล้ว การมีทักษะความสามารถ คุณกำลังแก้ปัญหาคุณกำลังสื่อสารความคิดสิ่งเดียวที่แตกต่างคือสื่อ

พื้นผิว (texture) ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่พอสมควร อาชีพที่งานออกแบบนั้นไม่ควรจะหยุดนิ่งต้องไปตามเทรนด์ตามกระแสตลอดนี่ก็เป็นอีกทักษะสำคัญของสายงานนี้ต้องก้าวให้ทันโลก มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หรือหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเอง การฝึกตามหนังสือหรือบทความ เหมาะสำหรับการฝึกในระยะแรกเริ่ม การออกแบบที่มีคุณภาพของคุณจะส่งข้อความถึงพวกเขา ก้าวแรกในการฝึกฝน เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ข้อความอาจเป็นได้ว่าองค์กรที่เป็นเจ้าของการออกแบบนั้นถ่ายทอดรายการหรือการบริหารชั้นยอด ทางเลือกที่หลากหลาย ใช้ความสร้างสรรค์ที่มาจากความสามารถของแต่ละบุคคล มุมมองที่ค่อนข้างแท้จริงวิธีที่องค์กรมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นความท้าทายในการดำเนินงานอย่างกล้าหาญ

ตัวอักษร (Typography) ความคิดสร้างสรรค์ที่เยี่ยมยอดไม่เคยปรากฏว่าเกิดจากการคิดเพียงครั้งเดียวหรือจากกิจกรรมสั้นๆ ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์รู้ดีว่า การปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถทำได้เสมอ เป็นเหมือนตัวเขี่ยความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ ชิ้นงานออกแบบกราฟิกที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันสามารถยกระดับข้อเสนอได้ วิธีการปรับปรุงทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเลือกอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็น บุคคลถูกดึงเข้าไปในสิ่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดหรือเป็นอันดับสองในความสามารถขององค์กร มีความชำนวญในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จะต้องมีการฝึกหัดอย่างเป็นประจำ ในการรับมือกับการหยุดชะงักในอนาคตและเพิ่มความเร็วและความคล่องตัว

 

มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ส่วนสำคัญที่จะทำให้สายงานนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะหากมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไป การออกแบบกราฟิกต่างๆ มีผลอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้ดู ยิ่งเพิ่มให้ให้ความสามารถของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *